top of page

Consultancy

Implementatie projecten

U heeft de beslissing gemaakt om te starten met Office 365. Maar hoe pakken we dat nu aan?

Hoe zorgen we dat de implementatie vlekkeloos verloopt? Met welke projecten starten we nu eerst?

Governance

Governance, ofwel het sturen naar de gewenste richting is een essentieel onderdeel van bedrijfsvoering. Ook in Office 365 is het opstellen van een governance plan primair om de organisatie in de juiste richting te sturen en de juiste tools en functionaliteiten op te zetten. 

Onderdelen van het governance plan zijn

  - Wat is de visie van onze onderneming op het platform?

  - Welke applicaties maken we wanneer toegankelijk en voor wie?

  - Welke functionaliteiten zetten we hiervoor op?

  - Hoe gaan we om met de veranderingen in Office 365?

  - Hoe zorgen we ervoor dat onze gebruikers het nieuwe platform accepteren?

  - Hoe houden we confidentiële informatie intern terwijl we informatie willen delen met onze partners?

  - Welke rapporten zijn wenselijk rondom het platform?

  - Wat zijn nuttige add-ons die ons toelaten nog effectiever te werken in de toekomst?

Mijn 365 Coach werkt met een governance document template, die we samen invullen. Met behulp van interviews met de managers, IT beheerders en eindgebruikers komen we tot een gids voor de organisatie die het Office 365 project stuurt naar de gewenste bestemming.

Voorstudie trajecten

Niet zeker of Office 365 wel iets is voor jouw organisatie? Wat met de kosten/baten?

In dit traject doen we

  - Interviews

  - Kostenanalyse en ROI berekening

  - Voorstel voor een pilootproject

Contacteer ons voor een prijsofferte

bottom of page